W ostatnich latach polski rynek usług transportowych znacząco się rozwinął. Zauważalny jest wzrost liczby busów i aut dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Do tej pory, transport towarów takimi autami nie wymagał specjalnego pozwolenia. Wkrótce ma się to zmienić. Licencja transportowa do 3,5 tony DMC ma obowiązywać od 2022 roku.

Licencja transportowa a nowe przepisy

Zgodnie z uchwalonymi już przepisami z 15 lipca 2020 roku, z dniem 20 maja 2022 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2020/1055. Ma ono ogromne znaczenie dla branży transportowej, ponieważ zmienia ono brzmienie obowiązujących od kilku lat innych rozporządzeń nr 1071/2009, 1072/2009 i 1024/2012. Co to oznacza dla przedsiębiorców w praktyce?

Wspomniane wyżej rozporządzenie wchodzi w skład tzw. pakietu mobilności i obejmuje swoim zasięgiem regulacje dotyczące pracy w zawodzie przewoźnika transportu drogowego. Najwięcej zmian dotyczy tych przedsiębiorców, którzy wykorzystują do pracy na europejskich trasach samochody o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, czyli popularne busy i “dostawczaki”.

Konkretnie chodzi o pojazdy lub zespoły pojazdów o DMC powyżej 2,5 tony. Istotny jest tutaj fakt, że zmiana przepisów nie obejmie przewozu osób. Jeśli transport odbywa się przy pomocy busa przewożącego nie więcej, niż 9 osób a DMC takiego pojazdu nie przekracza 3,5 tony, wówczas nie będą wymagane żadne nowe dokumenty lub pozwolenia.

Licencja na przewóz rzeczy do 3,5 tony

Pakiet mobilności zakłada, że przedsiębiorcy wykonujący usługi transportowe w Europie busami o DMC powyżej 2,5 tony (a poniżej 3,5 tony), będą musieli spełnić te same warunki, które dotychczas były przewidziane dla transportu ciężkiego (powyżej 3,5 tony DMC). Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika to jest właśnie licencja krajowa.

Obowiązkowa będzie licencja transportowa do 3,5 tony DMC. Oznacza to, że jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, każdy przedsiębiorca wykonujący transport międzynarodowy ww. pojazdami, będzie musiał zdobyć odpowiednie uprawnienia.

Jak uzyskać licencję transportową do 3,5 tony DMC?

Proces zdobycia licencji transportowej będzie taki sam, jak w przypadku firm korzystających z aut o DMC powyżej 3,5 tony. Choć przepisy krajowe uwzględniające pakiet mobilności nie zostały jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw, możemy przybliżyć, jak wygląda to w praktyce.

Pierwszym krokiem jest zdobycie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Taki dokument wydawany jest jednocześnie z licencją międzynarodową przez Główny Inspektorat Transportu. Aby ją zdobyć, należy:

  • uzyskać certyfikat kompetencji zawodowej;
  • posiadać zabezpieczenie finansowe (w postaci pełnego sprawozdania finansowego zgodnego z ustawą o rachunkowości środków na koncie bankowym lub ubezpieczenia);
  • zdobyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa dotyczące kwestii podatkowych lub bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
  • posiadać bazę transportową
  • posiadać co najmniej jeden pojazd

Ile kosztuje licencja na przewóz rzeczy do 3,5 tony?

Ze względu na brak przepisów precyzujących licencję na przewóz rzeczy do 3,5 tony, koszty jej uzyskania nie są jeszcze znane. Dlatego poniższe wyliczenia dotyczą licencji transportowej dla pojazdów powyżej 3,5 tony. W tej chwili ciężko jest nawet oszacować, jaki będzie finalny koszt licencji transportowej do 3,5 tony DMC.

Łączny koszt uzyskania licencji transportowej wspólnotowej to od 5 do nawet 9 tysięcy złotych. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego to wydatek 1000 złotych. Uzyskanie licencji wspólnotowej to kolejne 4 lub 8 tysięcy, w zależności od okresu obowiązywania takiego pozwolenia (5 lub 10 lat).

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu licencji transportowej do 3,5 tony lub masz jakiekolwiek pytania w tej sprawie, służymy pomocą. Zadzwoń pod podany niżej nr telefonu lub napisz maila na adres bos@mbos.cc.

 

Maciej Soszyński JR – 502 440 004
Maciej Soszyński SR – 502 350 502