– Sprzedaż ubezpieczeń od odpowiedzialności zawodowej do licencji krajowej + międzynarodowej (1071/2009)
– Uzyskiwanie / Odnawianie licencji na transport międzynarodowy + wyrabianie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika w GITD
– Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji
– Wymiana taboru, zmiana numerów rejestracyjnych, zmiana prawa dysponowania pojazdem w licencji
– Przekształcenie
– Wyrobienie wtórnika/duplikatu z licencji
– Zmiana nazwy / adresu w licencji
– Zmiana osoby zarządzającej w licencji
– Użyczanie certyfikatu kompetencji zawodowych do licencji
– Wyrabianie Certyfikatów „S”
– Wyrabianie Świadectw Kierowców dla cudzozieców
– Pobieranie i zdawanie zezwoleń na transport międzynarodowy
– Wyrobienie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców (Wojewódzki Urząd Mazowiecki)
– Pośrednictwo wizowe do Turcji, Rosji, Białorusi
– Wyrabianie członkostwa w ZMPD
– Pobieranie Karnetów TIR
– Punkt Kasowy dla klientów Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
– Multi Agencja ubezpieczeniowa:
1) Ubezpieczenia komunikacyjne
2) Ubezpieczenia Korporacyjne
3) Ubezpieczenie OCPD/OCS
4) Ubezpieczenie Flotowe
5) Ubezpieczenia Turystyczne
6) Ubezpieczenie Mienia