Zabezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej w przypadku firm przewozowej jest wymogiem i gwarancją bezpiecznej pracy. Polisa tego typu pozwala na zabezpieczenie przewoźnika nie tylko od skutków finansowych w szkodach, w których przewoźnik jest stratny, ale również od odpowiedzialności finansowej za jego zobowiązania w stosunku do innych podmiotów.

Polisę odpowiedzialności zawodowej 1071/2009 gwarantującą wymagane przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego zabezpieczenie finansowe do licencji i dodatkowych wypisów po najniższych cenach w Polsce można kupić w bardzo prosty sposób, załatwiając wszystkie formalności online.

Jak kupić ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego?

Zakupienie tego rodzaju ubezpieczenia dla przewoźnika wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów oraz żmudnych procedur. W naszym biurze jednak wychodzimy naprzeciw przedsiębiorstwom, którzy z racji obowiązków zawodowych nie mogą pozwolić sobie na czasochłonne procedury.

W trosce o Państwa czas, cała procedura może odbywać się przez kontakt mailowy, bez konieczności przyjazdu lub w naszym biurze pod adresem Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa (2 piętro). Oferujemy również dostarczenie polisy do złożonego wniosku w GITD / BdsTM.

Co to jest OC zawodowe i dla kogo jest przeznaczone?

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla przewoźników drogowych, którzy ubiegają się o wydanie licencji lub dodatkowego wypisu z licencji w transporcie krajowym i międzynarodowym Rzeczy oraz Osób.

W praktyce, posiadanie takiego ubezpieczenia pozwala na zabezpieczenie przewoźnika drogowego przed skutkami finansowymi ewentualnych strat. Ubezpieczenie zabezpiecza przewoźnika, który nie będzie odpowiadał za straty spowodowane podczas wykonywania zawodu i zwolni go z odpowiedzialności finansowej.

Co jest przedmiotem Ubezpieczenia?

Polisa chroni przewoznikow od odpowiedzialności finansowej. Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pokryje za Ubezpieczonego jego zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego roszczenia finansowe dla spełnienia wymogu określonego w ustawie.

Wszelkie regulacje dotyczące ubezpieczenia OC zawarte są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku, ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE.

Ubezpieczyciele godni zaufania

Znana i zaufana w Polsce firma Generali T.U. S.A, Gothaer T.U. S.A., Liberty Direct, LUTZ, Hestia (Towarzystwa Ubezpieczeń notyfikowane w Polsce, w Komisji Nadzoru Finansowego) reprezentowane przez agenta ubezpieczeniowego F.H.U. BOS S.C. Bożena Soszyńska, Maciej Soszyński.